Lâm Khánh Chi được bố mẹ tặng 500 triệu đồng, biệt thự 7 tỷ làm quà cưới