Cục di sản lên tiếng về dự định đóng cửa dinh thự họ Vương của cháu nội vua Mèo - VietNamNet