Tuyệt đỉnh song ca: Minh Luân bị đá túi bụi, Jang Mi bị đẩy ngã trên sân khấu