'Mr Cần Trô' của 'Ngày ấy mình đã yêu' tập 5 chê Bảo Thanh như đàn ông