Sao Hàn 27/11: Thành viên Stray Kids chấn thương ở Mỹ Đình tại AAA 2019 - VietNamNet