12 cách nói "Không có gì" trong tiếng Anh

Hãy cùng tham khảo những cách diễn đạt ý "Không có gì" khi được ai đó nói lời cảm ơn.

12 cách nói 'Không có gì' trong tiếng Anh

Of course/ Not at all/ No problem/ Prego/ It was nothing: Không có gì

No worries: Đừng lo

My pleasure: Vinh hạnh của tôi

 

You’re welcome: Bạn được chào đón ở đây

Don’t mention it: Không cần cảm ơn

Oh! Anytime: Ồ, bất cứ khi nào bạn cần

Glad to help: Rất vui được giúp đỡ

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN