Những mẫu câu tiếng Anh lịch sự khi nói chuyện với 'sếp'

Ở môi trường công sở, bạn cần dùng những mẫu câu giao tiếp lịch sử, đặc biệt là khi người đó lại là 'sếp' của bạn. Hãy tham khảo một số mẫu câu dưới đây.

Những mẫu câu tiếng Anh lịch sự khi nói chuyện với 'sếp'

I’ll start that right away: Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây.

May I talk to you for a moment?: Tôi có thể nói chuyện với ông một chút không?

May I confirm that with you tomorrow?: Tôi có thể xác nhận với ông việc đó vào ngày mai được không?

Would you mind if I took my lunch break?: Ông có phiền không nếu tôi nghỉ ăn trưa?

Would you mind if I left the office early today?: Ông có phiền không nếu tôi về sớm một chút?

Would you mind if I borrowed the report?: Tôi có thể mượn bản báo cáo được không?

Would it be possible to reschedule the meeting?: Liệu có thể sắp xếp lại lịch họp được không?

 

I may need a bit more time with the report: Tôi cần thêm một chút thời gian cho bản báo cáo này.

I’m afraid the meeting has been postponed: Tôi e rằng cuộc họp sẽ bị hoãn.

How can I help?: Tôi có thể giúp gì?

Would you like me to complete the project?: Ngài có muốn tôi hoàn thành dự án này không?

Is there anything I can do?: Tôi có thể làm gì không?

I understand, I will keep that in mind: Tôi hiểu, tôi sẽ ghi nhớ điều đó.

I’ll make sure to remember that for next time: Tôi cam đoan sẽ ghi nhớ điều đó vào lần sau.

I will correct the error right away: Tôi sẽ sửa lỗi này ngay bây giờ.

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN