Phân biệt “assistance” và “assistant” trong tiếng Anh

 - Cách đọc của “assistance” và “assistant” gần giống nhau nhưng nghĩa của chúng thì khác nhau.

Phân biệt “assistance” và “assistant” trong tiếng Anh

Assistance: /əˈsɪstəns/  sự giúp đỡ

Assistant: /əˈsɪstənt/ người giúp đỡ, trợ lý

 

Ví dụ:

- I am unable to drive without assistance from my glasses/ Tôi không thể lái xe mà không có sự trợ giúp của cặp kính.

- Rees and his assistants work at Columbia University, New York/ Rees và các trợ lý của anh ấy làm việc ở ĐH Columbia, New York.

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN