BVIS nhận giải ‘Công dân toàn cầu -Bản sắc Việt Nam’