Đồng Nai ưu tiên thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào ngành CNHT - VietNamNet