Nhiều cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và Nhật Bản - VietNamNet