1.500 tỷ đổ vào mỏ sắt Thạch Khê: Đề nghị dừng ngay dự án