Đà Nẵng 'lệnh' cho dự án mẹ chồng hoa hậu Thu Thảo: Mở đường dân đi