Đang lỗ 2.000 tỷ, Chủ tịch Vinalines vẫn tin sau cổ phần hoá sẽ lãi vài trăm tỷ? - VietNamNet