Cá tháng 4: Vớt mỏi tay hàng trăm kg cá nhờ loại cây kỳ lạ này