Sim vip 'thất quý cửu đỉnh thiên vương': Giá triệu USD đắt nhất Việt Nam - VietNamNet