Vụ Con Cưng: Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng việc xử lý kỷ luật cán bộ - VietNamNet