Bốc đầu phô diễn, thanh niên chở bạn gái lao thẳng xuống mương