Câu nói khó quên của đại gia Minh "nhựa" khi rước siêu SUV về nhà