Chống đỡ “cơn bão” xe nhập - Hàng loạt xe lắp ráp trong nước ra mắt