Cố vượt rào chắn tàu, tài xế ô tô suýt trả giá bằng cả mạng sống