Honda hợp tác nghiên cứu khả năng sử dụng xe điện tại Việt Nam - VietNamNet