Nhược điểm của một số dòng xe Audi cần biết trước khi 'xuống tiền'