Chi hơn 400 triệu mua Audi cũ, chạy 5 ngày đã bốc cháy