Dừng xe giữa góc cua tay áo trên đèo để... chụp ảnh