Kỳ lạ chiếc ô tô liên tục chặn đầu phương tiện khác ở Quảng Ninh