Lính cứu hỏa lái xe xuyên đám cháy rừng khủng khiếp ở Australia - VietNamNet