Sốc: Thánh phượt vừa chạy xe "bá đạo" vừa nướng xúc xích ăn