Thanh niên rạch xước xe BMW trong showroom để ép bố mua