Tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô bay thẳng xuống hồ nước