Thị trường Mỹ không đủ sức cứu Hyundai và Kia - VietNamNet