Bạt ngàn xe cũ giá dưới 400 triệu đồng, người Việt tha hồ lựa chọn