Một đại lý ô tô ở Mỹ bị trộm tháo 124 bánh xe trong một đêm