‘Vận đen’ liên tục ập đến đối với hãng xe Đức Mercedes-Benz