Triệu hồi hơn 4.200 ô tô của Mitsubishi tại Việt Nam