Cụ ông đổ rác tiện tay rạch ô tô sẽ bị phạt như thế nào?