Lý do màu xanh ở đèn giao thông báo hiệu đi, màu đỏ là dừng lại