Xử trí thế nào khi ô tô đang đi giữa đường bị chết máy?