Vào Sài Gòn không lâu, McLaren 720S đã kịp kết giao nhiều 'bằng hữu'