Xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc có phạm luật?