Xế hộp chắn gió cho xe đạp qua cầu khiến cộng đồng cảm phục