Điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm, lộ thêm nhiều sai phạm