Bê bối mới trong vụ đấu giá ngàn vàng chấn động địa cầu - VietNamNet