Trung Quốc: không nên kích động tình hình Triều Tiên - VietNamNet