Tuyển Malaysia đến Hà Nội, tuyên bố cho tuyển Việt Nam ôm hận - VietNamNet