Indonesia: Shin Tae Yong nổi giận trợ lý Indra Sjafri - VietNamNet