Kết quả bóng đá vòng 25 Vleague - Kết quả Thanh Hóa 2-0 Khánh Hòa