Khi HLV Hữu Thắng cũng phải ngán “đặc sản” xứ Nghệ - VietNamNet