U19 Việt Nam hối hả luyện quân, sắp chốt danh sách dự giải châu Á - VietNamNet