HAGL 2-0 Nam Định: HAGL thắng trong ngày Văn Thanh tái xuất